مشهور در فیلم های :
فیلم های این هنرمند :
مخفی مخفی نمایش نمایش تهیه کننده (34)
2017 My Broken Horse Christmas My Broken Horse Christmas ( فیلم کوتاه )
 

2017 Carthage Carthage ( ویدئو )
 

2017 The High Road The High Road ( فیلم کوتاه )
 

2017 The Killing Pact The Killing Pact ( فیلم )
 

2017 626 Evolution 626 Evolution ( فیلم )
 

2016 Come Unto Me Come Unto Me ( فیلم کوتاه )
 

2015 Riot Riot ( فیلم )
 

2015 Miracle Maker Miracle Maker ( فیلم )
 

2015 He Knows My Name He Knows My Name ( فیلم کوتاه )
 

2014 Mochila: A Pony Express Adventure Mochila: A Pony Express Adventure ( فیلم کوتاه )
 

2014 The Christmas Dragon The Christmas Dragon ( فیلم )
 

2014 No Ordinary Shepherd No Ordinary Shepherd ( فیلم )
 

2014 One Shot One Shot ( فیلم )
 

2014 Survivor Survivor ( فیلم )
 

2013 Christmas for a Dollar Christmas for a Dollar ( فیلم )
 

2013 SAGA: Curse of the Shadow SAGA: Curse of the Shadow ( فیلم )
 

2012 Christmas Oranges Christmas Oranges ( فیلم )
 

2012 Osombie Osombie ( فیلم )
 

2012 Abide with Me Abide with Me ( فیلم کوتاه )
 

2011 Hunger Games: The Second Quarter Quell Hunger Games: The Second Quarter Quell ( فیلم کوتاه )
 

2010 You You're So Cupid! ( فیلم )
 

2010 Hunger Games: Katniss & Rue Hunger Games: Katniss & Rue ( فیلم کوتاه )
 

2009 Minor Details Minor Details ( فیلم )
 

2009 One Man One Man's Treasure ( فیلم )
 

2008 The Eleventh Hour The Eleventh Hour ( فیلم )
 

2007 House of Fears House of Fears ( فیلم )
 

2006 Money or Mission Money or Mission ( فیلم )
 

2006 Take a Chance Take a Chance ( ویدئو )
 

2004 Dear John Dear John ( فیلم )
 

2004 Hoops Hoops ( فیلم )
 

2003 The Collectors The Collectors ( ویدئو )
 

2003 In the Service of God In the Service of God ( فیلم )
 

2002 The Field Is White The Field Is White ( ویدئو )
 

مخفی مخفی نمایش نمایش کارگردان (41)
مخفی مخفی نمایش نمایش بازیگر (5)
مخفی مخفی نمایش نمایش نویسنده (16)

" معرفی John Lyde " بدون دیدگاه.

دیدگاه شما