مستند

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

HDTV:
511 MB |deadliest.catch.s13e17.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
942 MB |deadliest.catch.s13e17.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

HDTV:
511 MB |deadliest.catch.s13e17.web.x264-tbs.mkv
HDTV.720P :
942 MB |deadliest.catch.s13e17.720p.web.x264-tbs.mkv

مجموعه مستند وقایع زندگی واقعی ماجراهای دریا بالا از ماهیگیران خرچنگ آلاسکا. این کشنده ترین حرفه در جهان است.

HDTV:
323 MB |deadliest.catch.s13e13.hdtv.x264-w4f.mkv
HDTV.720P :
1 GB |deadliest.catch.s13e13.720p.hdtv.x264-w4f.mkv